Thông báo Xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024 theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
03/07/2024
Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng đoàn viên Công đoàn năm 2024
05/07/2024

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy;
Thực hiện nội dung văn bản số 1957/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 4 năm 2024 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng Giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-HV ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 và Quyết định số 861/QĐ-HV ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 545/QĐ-HV ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024;
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024 theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT của Học viện như sau:
A. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN
1. Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH):
Địa chỉ: Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

2. Cơ sở đào tạo Phía Nam (mã trường BVS):
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

B. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
1. Phương thức tuyển sinh:
– Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển;
– Xét tuyển theo ngành, chương trình và theo tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển;
– Không giới hạn số ngành, chương trình khi thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT có thông báo riêng (dự kiến ngày 18/7/2024)
3. Nguyên tắc xét tuyển: 
– Xét tuyển theo ngành, chương trình và theo tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển;
– Điểm trúng tuyển của các tổ hợp bài thi/môn thi trong cùng một ngành là bằng nhau (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp trong cùng một ngành);
– Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống và đảm bảo chất lượng tuyển sinh;
– Xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng (không có điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng trong cùng một ngành), nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng ở thứ tự ưu tiên thứ nhất (nguyện vọng 1) thì sẽ được tự động xét tuyển ở nguyện vọng ưu tiên thứ hai (nguyện vọng 2) và kế tiếp;
– Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì không được xét tuyển tiếp ở nguyện vọng sau;
– Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30 điểm;
– Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn theo Quy chế tuyển sinh, Học viện không sử dụng tiêu chí phụ riêng để xét tuyển;
– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh và theo kế hoạch quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.
– Các điều kiện khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Học viện không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu để xét tuyển

C. HỌC PHÍ DỰ KIẾN VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY
– Học phí trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2024-2025: trung bình từ khoảng 27 triệu đồng đến 34 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học;
– Học phí chương trình chất lượng cao trình độ đại học năm học 2024-2025: trung bình từ khoảng 39 triệu đồng đến 55 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học;
– Học phí chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng, chương trình Công nghệ thông tin Việt – Nhật và chương trình Thiết kế và phát triển Game năm học 2024-2025: trung bình khoảng 35 triệu đồng đến 37 triệu đồng/năm;
– Học phí chương trình liên kết quốc tế năm học 2024-2025: trung bình từ khoảng 49 triệu đồng đến 55,5 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình;
– Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm học: Mức học phí điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng với chất lượng đào tạo và đảm bảo tỷ lệ tăng không quá 15%/năm (theo Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ).”
D. TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển vào đại học chính quy (tất cả các phương thức xét tuyển) trên trang tra cứu kết quả tuyển sinh chính thức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại địa chỉ: https://tracuu.ptit.edu.vn từ ngày 20/08/2024.
E. XÁC NHẬN NHẬP HỌC 
Tất cả các thí sinh đã trúng tuyển chính thức (bao gồm cả các thí sinh đã trúng tuyển theo các Phương thức xét tuyển sớm) phải thực hiện xác nhận nhập học:
1. Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng hình thức trực tuyến và trên tài khoản của cá nhân 
2. Chỉ có các thí sinh thực hiện đầy đủ việc Xác nhận nhập học và trong thời gian quy định mới được nhận Giấy báo trúng tuyển của Học viện.
3. Các thí sinh không thực hiện đầy đủ việc Xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học vào Học viện và sẽ bị hủy kết quả xét trúng tuyển.
4. Thời gian thực hiện xác nhận nhập học: Hoàn thành trước 17h00 ngày 27/8/2024.
5. Hình thức xác nhận nhập học: Trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
6. Kiểm tra kết quả xác nhận nhập học: Thí sinh có thể theo dõi kết quả xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong tài khoản của cá nhân hoặc trong tài khoản xét tuyển của cá nhân trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn.
F. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC NHẬP HỌC
 Các thí sinh sau khi đã hoàn thành xác nhận nhập học sẽ thực hiện thủ tục nhập học như sau:
1. Đối tượng: Các thí sinh đã chính thức trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 và đã hoàn thành việc xác nhận nhập học.
2. Phương thức làm thủ tục nhập học:
– Bước 1: Thí sinh thực hiện Nhập học trực tuyến (online) trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn và hoàn thành đóng kinh phí nhập học bằng hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn trên hệ thống)hoàn thành trước 24h00 ngày 04/09/2024.
– Bước 2: Thí sinh In Lý lịch sinh viên từ hệ thống xét tuyển, lấy xác nhận của UBND xã, phường nơi thí sinh đang cư trú và chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn để nhập học trực tiếp tại Học viện.
3. Thời gian thực hiện nhập học trực tiếp và nộp hồ sơ nhập học: Dự kiến ngày 05-06/09/2024 (theo thông tin trên Giấy báo trúng tuyển)
G. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN HỆ THỐNG XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
– Bước 1: Thí sinh truy nhập vào hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ: https://xettuyen.ptit.edu.vn 
– Bước 2: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống xét tuyển bằng tài khoản mặc định mà hệ thống đã tự động cấp cho thí sinh.
 Tài khoản (tên đăng nhập) là CMND/CCCD của thí sinh (số CMND/CCCD đã sử dụng khi đăng ký hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 Mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh của thí sinh theo định dạng DDMMYYYY.
– Bước 3: Thí sinh thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống xét tuyển trực tuyến và cập nhật các thông tin cá nhân.
Hướng dẫn chi tiết kèm theo
Lưu ý: Các thí sinh đã có tài khoản trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tiếp tục sử dụng và không cần phải đăng ký tài khoản mới.
Thời gian bắt đầu mở hệ thống đăng ký: 00h00 ngày 20/08/2024.
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH):  
Phòng Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội 
 Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252
Cơ sở đào tạo Phía Nam (mã trường BVS): 
Phòng ĐT&KHCN, Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh
Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38297220
Trong thời gian xét tuyển, Học viện sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh, trực tiếp tư vấn tuyển sinh tại Cổng thông tin điện tử và Cổng thông tin tuyển sinh theo địa chỉ: https://ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn, https://daotao.ptit.edu.vn qua email: tuyensinh@ptit.edu.vn hoặc Fanpage tuyển sinh: www.facebook.com/ptittuyensinh Zalo:  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ID 1260203497642986925).

3468 lượt xem