Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016

Kỳ thi lập trình theo chuẩn quốc tế ACM/ICPC – PTIT 2016
23/04/2016
Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
27/04/2016

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Văn bản số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/03/2016 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (sau đây gọi tắt là Học viện) thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:
I.    TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC
1.    Đối tượng và điều kiện tuyển thẳng:

Học viện tuyển thẳng vào đại học đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016 và đạt một trong các thành tích sau:
a)    Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2015, 2016 môn Toán học, Vật lý hoặc Tin học. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2015, 2016.
b)    Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2015, 2016 môn Toán học, Vật lý hoặc Tin học.
c)    Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2015, 2016 (Căn cứ vào đề tài dự thi của thí sinh đoạt giải, Học viện xem xét tuyển thẳng thí sinh vào ngành đào tạo phù hợp).

2.    Danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng: Phụ lục số 1.
3.    Chỉ tiêu tuyển thẳng: Học viện không giới hạn chỉ tiêu.
4.    Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2016. Hồ sơ gồm:
–  Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục số 2a);
–  Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia;
–  02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
–  02 ảnh CMND cỡ 4×6;
–  Lệ phí tuyển thẳng: 30,000 đồng/ hồ sơ.

5.    Quyền lợi của thí sinh được tuyển thẳng:

–  Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt Giải Nhất trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tuyển thẳng vào Học viện được cấp học bổng toàn phần trong năm học thứ nhất, được nhận các phần thưởng có giá trị khi nhập học.
–  Thí sinh đoạt giải Nhì, Ba trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tuyển thẳng vào Học viện được cấp học bổng tương đương 50% học phí trong năm học thứ nhất.

II.    ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC
1.    Đối tượng và điều kiện ưu tiên xét tuyển:

Học viện ưu tiên xét tuyển vào đại học đối với các thí sinh:
–  Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2015, 2016 môn Toán, Vật lý, Tin học hoặc thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2015, 2016.
–  Tốt nghiệp THPT năm 2016.
–  Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi theo các tổ hợp môn thi tương ứng với ngành đã đăng ký và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định..

2.    Danh mục ngành ưu tiên xét tuyển: Phụ lục số 1.
3.    Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Học viện không giới hạn chỉ tiêu.
4.    Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 10/8/2016. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
–  Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển.
+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với đợt xét tuyển.
+ 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Học viện thông báo kết quả xét tuyển.
+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.
–  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục số 2b)
–  Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế các năm 2015, 2016.

III.     ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

1. Học viện xét tuyển thẳng đối với các đối tượng khác theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.    Thí sinh được xét tuyển thẳng thuộc đối tượng này phải đóng học phí theo quy định của Học viện.
3.    Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:
Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV.    ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ TẠI HỌC VIỆN:

Phía Bắc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (mã trường BVH)
Phòng Đào tạo

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 04.33528122  Fax: 04.33829326
Phía Nam Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông – Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (mã trường BVS)
Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38297220;  Fax: 08.38295092

–     Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Cơ sở đào tạo nào thì nộp hồ sơ theo địa chỉ của Cơ sở đó.
–     Tham khảo thông tin tại website:  http://ptit.edu.vn; http://tuyensinh.ptit.edu.vn;

24/04/2016

1174 lượt xem