Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến của NCS. Phan Thị Thể

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng
24/11/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng
17/12/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

NCS. Phan Thị Thể

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Công Hùng

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến, với đề tài:

Định tuyến tiết kiệm năng lượng tiêu thụ trong mạng cảm biến không dây

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số chuyên ngành: 9.48.01.04

Thời gian:     9  giờ 00      , thứ  7   , ngày   18  tháng   12   năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Nhà A, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Tp Hồ Chí Minh, 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện theo Quyết định số 972/QĐ-HV ngày 29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thành phần tham dự trực tuyến:

PGS.TS. Lê Nhật Thăng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Các nghiên cứu sinh; khách mời và cá nhân, đơn vị quan tâm có Phiếu đăng ký tham dự.

Cá nhân/đơn vị có nhu cầu tham dự gửi Phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến (theo mẫu) về:

Khoa Đào tạo Sau Đại học (Tẩng 8, Nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở Đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) hoặc qua TS. Lê Thị Hồng Yến (e-mail: yenlth@ptit.edu.vn; điện thoại: 094 522 96 66) trước ngày bảo vệ ít nhất 01 ngày;

Học viện sẽ thông báo hướng dẫn cụ thể việc tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến cho các cá nhân/đơn vị có tên trong thành phần tham dự

Trân trọng./.

Biểu mẫu phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến.