Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS.Nguyễn Thị Hội
30/08/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi
20/09/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

NCS Nguyễn Xuân Phi

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Công Hùng.

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến, với đề tài:

Nâng cao hiệu năng cân bằng tải trên điện toán đám mây

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 9.48.01.04

Thời gian:  9 giờ 00, thứ 5, ngày 23 tháng 09 năm 2021

Địa điểm: Phòng 210 nhà A1, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 Thành phần tham dự: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo Quyết định số 537/QĐ-HV ngày 01/07/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thành phần tham dự trực tuyến:

NCS Nguyễn Xuân Phi

PGS.TS. Ngô Hồng Sơn – Trường Đại học Phenikaa

  1. Nguyễn Hữu Đức – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Phạm Thanh Giang – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Trần Công Hùng – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Các nghiên cứu sinh; khách mời và cá nhân, đơn vị quan tâm có Phiếu đăng ký tham dự.

Cá nhân/đơn vị có nhu cầu tham dự gửi Phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến (theo mẫu) về:

Khoa Đào tạo Sau Đại học (Tẩng 8, Nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở Đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) hoặc qua TS. Lê Thị Hồng Yến (e-mail: yenlth@ptit.edu.vn; điện thoại: 094 522 96 66) trước ngày bảo vệ ít nhất 01 ngày;

Học viện sẽ thông báo hướng dẫn cụ thể việc tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến cho các cá nhân/đơn vị có tên trong thành phần tham dự

Trân trọng./.

Biểu mẫu phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến.