Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS.Nguyễn Xuân Dũng

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh
05/10/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Trịnh Văn Anh
01/11/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Xuân Dũng

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đoàn Văn Ban và TS. Đỗ Thị Bích Ngọc.

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

 “Nghiên cứu các thuật toán rút gọn đồ thị và ứng dụng để phát hiện cộng đồng trên mạng xã hội”

 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 9.48.01.04

 Thời gian:  9 giờ  00, thứ bảy, ngày   23  tháng  10  năm 2021;                                                                                                                                  Địa điểm:  Phòng 210, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

 Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.