Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi
20/09/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Trịnh Văn Anh
04/10/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

NCS. Huỳnh Thanh Tâm

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc và TS. Tân Hạnh

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến, với đề tài:

“Nền tảng đảm bảo an toàn bảo mật dựa trên Blockchain cho liên mạng vạn vật

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 9.48.01.04

Thời gian:  9 giờ 00, thứ 6, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Phòng 210, Nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Hà Nội

Thành phần tham dự: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo Quyết định số 700/QĐ-HV ngày 30/8/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thành phần tham dự trực tuyến:

NCS Huỳnh Thanh Tâm

PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân –  Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng – Trường Đại học Sài Gòn

  1. Nguyễn Hồng Sơn- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Các nghiên cứu sinh; khách mời và cá nhân, đơn vị quan tâm có Phiếu đăng ký tham dự.

Cá nhân/đơn vị có nhu cầu tham dự gửi Phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến (theo mẫu) về:

Khoa Đào tạo Sau Đại học (Tẩng 8, Nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở Đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) hoặc qua TS. Lê Thị Hồng Yến (e-mail: yenlth@ptit.edu.vn; điện thoại: 094 522 96 66) trước ngày bảo vệ ít nhất 01 ngày;

Học viện sẽ thông báo hướng dẫn cụ thể việc tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến cho các cá nhân/đơn vị có tên trong thành phần tham dự

Trân trọng./.

Biểu mẫu phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến.