Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN VĂN CHÍNH

logo120
Thông báo v/v tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2017
26/04/2017
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO THÁI PHƯƠNG THANH
26/04/2017

NCS. NGUYỄN VĂN CHÍNH

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo và TS. Nguyễn Lương Nhật

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Về truyền thông kết hợp trong môi trường vô tuyến nhận thức: Cải thiện và đánh giá hiệu năng mạng thứ cấp”

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 62.52.02.08

 

Thời gian: 09 giờ 00, thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.