Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. Nguyễn Thị Thu Hiên

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS.Nguyễn Khắc Chiến
30/10/2019
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Thị Ngọc Diệp
08/11/2019
Show all
logo120

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Thị Thu Hiên

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Nhật Thăng và PGS.TS. Nguyễn Thúy Anh

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu giải pháp thiết kế và đánh giá hiệu năng mã kênh cho hệ thống thông tin HAP”

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

 Thời gian:  08 giờ 30, thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.