Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH

logo120
Thông báo mời viết bài cho Hội nghị khoa học
19/06/2017
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Thị Ngọc Anh
07/01/2019
Show all
logo120

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương và TS. Hoàng Xuân Dậu

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu một số mô hình dự báo dịch tả dựa trên khai phá dữ liệu và phân tích không gian ứng dụng công nghệ GIS”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 9.48.01.04

 

Thời gian:  14 giờ 30, thứ tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018

Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.