Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO THÁI PHƯƠNG THANH

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN VĂN CHÍNH
26/04/2017
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. ĐẶNG VŨ TÙNG
17/05/2017

NCS.CAO THÁI PHƯƠNG THANH

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Công Hùng và PGS.TS. Hà Hải Nam

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Giải quyết bài toán định tuyến đảm bảo băng thông, độ trễ”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 62.48.01.04

 

Thời gian: 08 giờ 30, thứ ba, ngày 09 tháng 5 năm 2017

 

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.