Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Vũ Khánh Qúy

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Vũ Khánh Quý
05/02/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Đỗ Trung Anh
19/03/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Vũ Khánh Qúy

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban và PGS.TS. Nguyễn Đình Hân

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng mạng MANET

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

 Thời gian: 14 giờ 00 , thứ  5 , ngày 18 tháng 03 năm 2021

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.