Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Trịnh Văn Anh

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS.Nguyễn Xuân Dũng
11/10/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thể
02/11/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Trịnh Văn Anh

dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình và TS. Hồ Văn Hương.

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

 “Một số hệ mã hóa với quyền giải mã linh động”

 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 9.48.01.04

 Thời gian:  9 giờ  00, thứ bảy, ngày   13  tháng  11  năm 2021;

Địa điểm:  Phòng 210, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

 Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.