Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN KIM QUANG
04/11/2016
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM MẠNH TUẤN
14/11/2016
Show all
logo120

NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Trung Hiếu và TS. Vũ Tuấn Lâm

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng hệ thống truyền thông quang không dây”

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 62.52.02.08

 

Thời gian:  08 giờ 30, thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.