Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thể
02/11/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương
22/11/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Tuấn Linh

dưới sự hướng dẫn của TS. Vũ Văn Thỏa và PGS.TS. Phạm Văn Cường

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Phát hiện vận động bất thường (ngã) sử dụng cảm biến đeo”

Chuyên ngành:  Kỹ thuật máy tính

Mã số: 9.48.01.06

         Thời gian:  9 giờ  00, thứ năm, ngày   2  tháng  12  năm 2021

      Địa điểm:  Phòng 210, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.