Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS.Nguyễn Thị Hương Thảo

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Tấn Đức
08/01/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Lê Ngọc Hưng
18/01/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

NCS. Nguyễn Thị Hương Thảo

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Vũ Văn San và TS. Nguyễn Ngọc Minh

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng hệ thống mã hóa/giải mã video phân tán

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử               Mã số: 9.52.02.03

Thời gian:  9 giờ  00, thứ  4, ngày 03 tháng 02 năm  2021

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.