Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Anh Tuấn

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Anh Tuấn
09/07/2020
logo120
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020
26/08/2020
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Anh Tuấn

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo và TS. Trương Trung Kiên

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu giải pháp phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến”

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

 Thời gian:  14 giờ 00, thứ 5, ngày 13 tháng 08 năm 2020

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.