Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Lê Ngọc Hưng

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS.Nguyễn Thị Hương Thảo
18/01/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Vũ Khánh Quý
05/02/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

NCS. Lê Ngọc Hưng

dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh

 Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

Tối ưu hóa quản lý di động trong mạng vô tuyến hỗn hợp đa dịch vụ

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin              Mã số: 9.48.01.04

 Thời gian: 9 giờ 00, thứ  6, ngày 05 tháng 02 năm  2021

 Địa điểm: Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.