Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh
19/11/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng
24/11/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

NCS Nguyễn Thị Thanh Hương

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Hữu Lập và TS. Lê Minh Tuấn.

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến, với đề tài:

“Nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten”

Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

Thời gian:  9 giờ 00, thứ bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Phòng 210, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông,

Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thành phần tham dự: Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo Quyết định số 993/QĐ-HV ngày 03/11/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thành phần tham dự trực tuyến:

NCS Nguyễn Thị Thanh Hương

  1. Phạm Xuân Nghĩa, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Các nghiên cứu sinh; khách mời và cá nhân, đơn vị quan tâm có Phiếu đăng ký tham dự.

Cá nhân/đơn vị có nhu cầu tham dự gửi Phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến (theo mẫu) về:

Khoa Đào tạo Sau Đại học (Tẩng 8, Nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở Đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) hoặc qua TS. Lê Thị Hồng Yến (e-mail: yenlth@ptit.edu.vn; điện thoại: 094 522 96 66) trước ngày bảo vệ ít nhất 01 ngày;

Học viện sẽ thông báo hướng dẫn cụ thể việc tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến cho các cá nhân/đơn vị có tên trong thành phần tham dự

Trân trọng./.

Biểu mẫu phiếu đăng ký tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ trực tuyến.