Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾU

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.CAO MINH THẮNG
07/07/2016
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.PHẠM THỊ THÚY HIỀN
26/10/2016

NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾU
dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình và TS. Nguyễn Ngọc Minh
Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

“Các nhóm nhân cyclic và các mã cyclic trên vành đa thức”
Thời gian: 14h30, thứ hai, ngày 04 tháng 7 năm 2016
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.

1/7/2016