Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN KIM QUANG

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Anh Thư
07/01/2019
Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019
14/02/2019

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. NGUYỄN KIM QUANG

dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Hồng Quân

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Giảm can nhiễu trong hệ thống MIMO-OFDM”

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

 

Thời gian:  09 giờ 00, thứ ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.