Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hà Dương

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.PHẠM THỊ THÚY HIỀN
26/10/2016
2
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIDDLESEX – ANH QUỐC
03/11/2016

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. NGUYỄN HÀ DƯƠNG

 

dưới sự hướng dẫn của PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

 

“Nghiên cứu đề xuất phương pháp phân tích và phát hiện lưu lượng bất thường trên mạng internet”

 

Thời gian:  08h30, thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.