Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Hoàng Minh Quang

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Đỗ Thị Liên
11/03/2020
logo120
Thông báo Thời gian thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2020
13/05/2020
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Hoàng Minh Quang

dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Vũ Đức Thi và GS.TSKH Nguyễn Ngọc San

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu, phát triển một số phương pháp khai phá dữ liệu trên dữ liệu có cấu trúc”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin          Mã số: 9.48.01.04;

 Thời gian:  14 giờ 00, thứ 4, ngày 25 tháng 03 năm 2020

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.