Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Đỗ Thị Liên

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Hằng
27/02/2020
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Hoàng Minh Quang
11/03/2020
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Đỗ Thị Liên

dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Từ Minh Phương và TS. Nguyễn Duy Phương

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Phát triển một số phương pháp xây dựng hệ tư vấn”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin          Mã số: 9.48.01.04;

 Thời gian:  09 giờ 00, thứ 7, ngày 28 tháng 03 năm 2020

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.