Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CHU TIẾN DŨNG

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Chu Tiến Dũng
21/03/2019
thong-bao-new
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2019
28/06/2019

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. CHU TIẾN DŨNG

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo và TS. Nguyễn Lương Nhật

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Bảo mật thông tin ở lớp vật lý: Giao thức hiệu quả và đánh giá  hiệu năng”

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

 Thời gian:  09 giờ 00, thứ ba, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.