Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CAO CHÍNH NGHĨA

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Thái Phương Thanh
24/03/2017
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Văn Chính
05/04/2017
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. CAO CHÍNH NGHĨA

 dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Vũ Đức Thi và TS. Tân Hạnh

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

“Nghiên cứu các phương pháp rút gọn thuộc tính và sinh luật quyết định theo tiếp cận tập thô mờ”

Thời gian:  14h00, thứ sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.