14/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM MẠNH TUẤN

NCS. PHẠM MẠNH TUẤN  dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. LÊ MỸ TÚ VÀ TS. VŨ TUẤN LÂM Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ […]
04/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN KIM QUANG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN KIM QUANG   dưới sự hướng dẫn của […]
26/10/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hà Dương

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN HÀ DƯƠNG   dưới sự hướng dẫn của […]
07/07/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾU

NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾUdưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình và TS. Nguyễn Ngọc Minh Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, […]
07/07/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.CAO MINH THẮNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS. CAO MINH THẮNG dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình Sẽ […]
26/04/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN VĂN CHÍNH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS.NGUYỄN VĂN CHÍNH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo […]
01/02/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Trung […]