Thủ tục, mẫu biểu xin chuyển trường, nhập trường, chuyển hệ đào tạo

Trả lời, xử lý kiến nghị của sinh viên về kết quả học tập năm học 2008-2009 (số 143/GV&CTSV) (27/10/2009 )
27/10/2009
Thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao chào mừng ngày 20-11 (2009)
27/10/2009
Show all
1. Mẫu đơn:

– Đơn xin chuyển trường, nhập trường (mẫu 29)

– Đơn xin chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo (mẫu 17)

2. Hồ sơ liên quan:

– Xin chuyển trường/nhập trường

+ Ý kiến chấp nhận của Hiệu trưởng trường chuyển đi/chuyển đến trong đơn.

+ Quyết định chuyển trường chuyển đi/chuyển đến.

+ Bảng điểm học tập, rèn luyện của trường chuyển đi.

+ Hồ sơ HSSV và các giấy tờ khác liên quan đến việc di chuyển của trường chuyển đi.

* Lưu ý sinh viên về điều kiện chuyển trường đã được quy định tại điều 9 – Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (Quy chế 25/2006) của Bộ GD&ĐT.

– Xin chuyển bậc/chuyển hệ đào tạo:

+ Sinh viên xin chuyển từ đại học xuống cao đẳng (cùng ngành) nộp đơn kèm danh sách các môn học xin bảo lưu kết quả.

+ Sinh viên xin chuyển từ đại học hệ chính quy sang hệ tại chức, hệ từ xa: viết đơn, xin xác nhận của Phòng/Trung tâm chuyển đi/chuyển đến; nộp đơn kèm danh sách (và bảng điểm) các môn học xin bảo lưu kết quả.

3. Thủ tục:

– Sinh viên nộp đơn xin chuyển trường và các hồ sơ liên quan ít nhất 2 tuần trước khi bắt đầu kỳ học mới hay năm học mới tại Phòng GV&CTSV (lần 1 nộp đơn để xem xét, xin ý kiến của Giám đốc Học viện vào trong đơn (chuyển đi hoặc chuyển đến), lần 2 nộp đơn kèm hồ sơ để thực hiện thủ tục ra quyết định chuyển đi/chuyển đến).

– Sinh viên nhận phiếu hẹn, trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc (hoặc không quá 10 ngày đối với những trường hợp phức tạp) trong cả 2 lần nộp hồ sơ.