Thông báo: V/v: Tiếp nhận Đơn hỗ trợ đăng ký lịch học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (Đợt tháng 5/2022)
07/06/2022
Thông báo V/v: Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành) Khóa 2021
15/06/2022
Show all

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy Khóa 2019, 2020, 2021

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp đơn đề nghị hỗ trợ đăng ký lịch học kỳ 1 năm học 2022-2023, Phòng Giáo vụ thông báo việc tiếp nhận đơn của sinh viên như sau:

  • Thời gian::
  • Khóa 2019: từ 13/6 đến 15/6/2022
  • Khóa 2020: từ 20/6 đến 22/6/2022
  • Khóa 2021: từ 27/6 đến 29/6/2022
  • Hình thức:

  – Phòng Giáo vụ nhận đơn theo hình thức trực tuyến, sinh viên (sử dụng e-mail do Học viện cấp) gửi đơn và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, thông qua form tại link:

  https://forms.office.com/r/CQ2MAT1XSc

  • Lưu ý:

– Phòng Giáo vụ chỉ tiếp nhận hỗ trợ đơn theo hình thức trực tuyến ở mục 2

– Sinh viên cần lấy lại thông tin mật khẩu về e-mail liên hệ Phòng Chính trị & Công tác sinh viên để được cấp lại.

– Có vấn đề gì vướng mắc, sinh viên gọi số điện thoại 08.3655.9808 (giờ hành chính) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.