Thông báo: V/v Thu tiền lệ phí thi lại học kỳ II năm học 2013-2014 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng CQ khóa 2010, 2011, Liên thông CĐ-ĐH CQ khóa 2013

Thông báo: V/v: Tổ chức kỳ thi phụ năm học 2013-2014 cho các lớp hệ tín chỉ
18/06/2014
Thông báo: V/v Thực hiện miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sinh viên chính quy của Học viện từ năm học 2013 – 2014
23/06/2014
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Thu tiền thi lại học kỳ II năm học 2013-2014 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng CQ khóa 2010, 2011, Liên thông CĐ-ĐH CQ khóa 2013

Căn cứ lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2013-2014 của các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2010, 2011 và Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2013; Căn cứ các qui định hiện hành của Học viện về công tác đào tạo của Học viện,

Phòng Kinh tế Tài chính thông báo về việc thu tiền thi lại học kỳ II năm học 2013-2014 của các lớp ĐH, CĐ chính quy, kỳ 1 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2013 như sau:

1. Mức thu: 50.000đ/SV/môn

2. Thời gian thu: Từ ngày 20/06/2014 đến hết ngày 30/06/2014

3. Địa điểm thu: Bộ phận kế toán- Văn phòng Giao dịch Một cửa.

Quá thời gian trên, những sinh viên không nộp lệ phí thi lại không có lý do sẽ bị xử lý theo Điều 6.2.1 của Quy định về thu, nộp học phí và khác khoản lệ phí từ nghiên cứu sinh, học sinh, sinh viên của Học viện (không được tham gia dự thi hoặc hủy kết quả thi nếu đã thi; sinh viên bị điểm 0 cho lần thi đó).

Phòng Kinh tế – Tài chính thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ Bộ phận Kế toán- Văn phòng Giao dịch “Một cửa” để được giải đáp (ĐT: 04.33.113.166).

Trân trọng thông báo ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo