Thông báo V/v: Mở bổ sung (lần 2) các học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2022
24/06/2022
Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021
28/06/2022
Show all

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học 2021-2022 của Học viện; Căn cứ vào ý kiến phân công bổ sung Giảng viên giảng dạy của Khoa Công nghệ thông tin 1, phòng Giáo vụ thông báo mở bổ sung 08 lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I/ Danh sách các học phần mở bổ sung:

STT Mã học phần Tên học phần
1 INT1319 Hệ điều hành
2 INT1404 Các hệ thống dựa trên tri thức
3 INT1409 Chuyên đề hệ thống thông tin
4 INT14105 An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu
5 INT1414 Cơ sở dữ liệu phân tán
6 INT1434 Lập trình Web
7 INT1450 Quản lý dự án phần mềm
8 INT1497M Phát triển các hệ thống dựa trên tri thức

 

 II/ Thời gian đăng ký lịch học (Thời khóa biểu):

Các sinh viên đã đăng ký nguyện vọng học các học phần trên thực hiện đăng ký lịch học trên hệ thống qldt từ: 12h ngày 28/06 (thứ 3) đến 24h ngày 29/06/2022 (thứ 4).

III/ Lưu ý:

Sinh viên đã đăng ký lịch học không được hủy trong bất kỳ trường hợp nào.

– Các vấn đề liên quan cần giải đáp, liên hệ trong giờ hành chính theo số máy 08.3655.9808

Trân trọng./.

0623_Phuluc_TKB_9_hoc_phan_bo_sung