Thông báo: V/v Kế hoạch kiểm tra trình độ Tiếng anh để xét tuyển vào Chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Thông báo: V/v Tổ chức lớp luyện thi chuẩn đầu ra Tiếng anh đợt 1/2021
22/10/2021
Thông báo: V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2021
27/10/2021

Căn cứ thông báo số 696/TB-HV ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tuyển sinh chương trình chất lượng cao (theo TT23) trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2021.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng anh để xét tuyển vào chương trình chất lượng cao năm 2021 như sau:

Click xem: Toàn văn thông báo+ Lịch kiểm tra + Hướng dẫn chi tiết (file PDF)

Đề nghị các sinh viên khóa 2021 nghiên cứu kỹ nội dung, các phục lục, hướng dẫn trong thông báo để thực hiện đúng việc kiểm tra.

Trân trọng ./.