Thông báo về việc xét tốt nghiệp và điều kiện dự thi tốt nghiệp cho hệ ĐH Văn bằng 2 và Cao đẳng chính quy

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp D06
10/05/2010
Thông báo thu nợ học phí kỳ 2: ’09-’10 (lần cuối)
17/05/2010

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo về việc xét điều kiện TN cho hệ ĐH Văn bằng 2 ngành ĐT-VT (B207VT) và xét điều kiện dự thi TN cho hệ Cao đẳng chính quy khóa 2007 – 2010

10/5/2010