Thông báo về việc cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm cá nhân lớp C06TCQT

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ)
15/04/2010
Danh sách khen thưởng (tập thể, cá nhân) học kỳ 1:’09-’10 (Cơ sở Hà Đông)
17/04/2010

Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm cá nhân toàn khóa và trả hồ sơ sinh viên cho lớp Cao đẳng Vừa làm vừa học niên khóa 2006 – 2009 (C06TCQT) theo kế hoạch cụ thể như file đính kèm

15/4/2010