Thông báo thu nợ học phí kỳ 2: ’09-’10 (lần cuối)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp và điều kiện dự thi tốt nghiệp cho hệ ĐH Văn bằng 2 và Cao đẳng chính quy
10/05/2010
Thông báo: xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2006 trở về trước
26/05/2010
Show all
Thông báo của phòng KTTC – Học viện, ngày 17/5/2010

– Hạn thu học phí và đối chiếu hoc phí đợt cuối từ ngày 18/5/2010 đến ngày 19/5/2010
– Danh sách sinh viên còn nợ hoặc chưa đối soát nợ học phí (file kèm)

3. Các trường hợp đặc biệt:
Đối với các sinh viên có gia đình hoàn cảnh khó khăn chưa nộp học phí cần có đơn xin gia hạn thời gian nộp học phí với ý kiến của gia đình và có xác nhận của chính quyền địa phương.
Quá thời gian trên những sinh viên chưa  hoàn tất việc nộp học phí sẽ:
– Không đ­ược xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ đồ án ( đối với các lớp sắp tốt nghiệp)
– Phòng KTTC sẽ lập danh sách báo cáo Lãnh đạo Học viện, phối hợp với Trung tâm Khảo thí và ĐBCKGD thực hiện theo các qui định của Học viện đối với các sinh viên chưa nộp học phí trước kỳ thi hết học phần.

Phòng Kinh tế – Tài chính thông báo để sinh viên đ­ược biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc cần giải đáp xin liên hệ Phòng KTTC (Phòng 111, 112 nhà A1) để đ­ược giải đáp