Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014

Thông báo: Kết luận của Hội đồng họp xét xử lý kết quả học tập năm học 2013-2014
04/09/2014
Lịch thi phụ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (cập nhật lịch thi bổ sung 08.09.2014)
09/09/2014
Show all
Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014
Ngày 08/09/2014

Cập nhật thay đổi lịch thi và lịch thi phòng máy, cụ thể sinh viên download file kèm.

—————————————————————————————————————————————————————-

Phòng Giáo vụ thông báo:

Lịch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2013-2014 của các đối tượng sinh viên: lớp niên chế, Liên thông khóa 2013 và sinh viên các lớp tín chỉ vắng thi lần 1 có phép.

Download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

6/9/2014