Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt xét tháng 7.2019

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên D15 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 (Đợt T8/2019)
02/08/2019
Thông báo : Thời khóa biểu học tập của khóa 2019
07/08/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 có quyết định công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt xét tháng 7/2019. Cụ thể sinh viên xem file kèm. Sinh viên nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ cô Chu Phương Hiền (02438547797) để được hướng dẫn xử lý.

Tải về:

DSSV D14

DSSV D15