Thông báo: cấp, hoàn trả: GCNTN tạm thời; Bảng điểm; Hồ sơ HSSV các lớp D06, C07

Thông báo danh sách và bố trí sinh viên (D06) dự Lễ trao học bổng năm 2010 của Bộ TT-TT
22/02/2011
Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09
07/03/2011

Căn cứ các quyết định số 51 và 59/QĐ-ĐT&KHCN, ngày 21/2/2011 của Học viện v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp và những sinh viên có liên quan về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp như sau:

1/ Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:

–          Các lớp đại học chính quy khóa 2006: gồm 203 sinh viên;

–          Các sinh viên khóa trước trả nợ tốt nghiệp cùng đợt với D06: gồm 47 sinh viên.

Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (File kèm).

2/ Thời gian, thủ tục cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm và hoàn trả hồ sơ HSSV (tại phòng GV&CTSV – phòng 118 – phía sảnh nhà A1, Cơ sở đào tạo Hà đông):

–          Các lớp đại học chính quy khóa 2006:  thứ 4, ngày 02/3/2011.

–          Các trường hợp khác: vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (từ ngày 04/3/2011).

* Lưu ý:

(1)   GCN tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm chỉ được cấp 1 lần. Trường hợp xin cấp lại, sinh viên phải có đơn đề nghị và nộp lệ phí theo quy định của Học viện;

(2)   Khi đến liên hệ nhận GCN tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ HSSV: sinh viên phải xuất trình CMND và hoàn trả thẻ sinh viên; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy  ủy quyền hợp lệ và người đến lấy hộ cũng phải xuất trình CMND;

(3)   Những sinh viên còn nợ học phí, nợ tài liệu (danh sách kèm) phải liên hệ phòng KTTC và Trung tâm TTTVđể hoàn thành việc xác nhận trước khi nhận hồ sơ tại phòng GV&CTSV. Các trường hợp khác, sinh viên không phải lấy bất kỳ chữ ký hoặc giấy xác nhận của Học viện khi liên hệ nhận GCN tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm và hồ sơ HSSV;

(4)   Việc cấp bằng tốt nghiệp sẽ có thông báo sau (dự kiến cuối tháng 3, đầu tháng 4/2011).

Trân trọng thông báo!

———

DANH SÁCH SINH VIÊN D06 VÀ C07 CÒN NỢ HỌC PHÍ

(Sinh viên liên hệ phòng KTTC để đối soát nợ, nộp học phí và lấy và xuất trình xác nhận của phòng KTTCtrước khi nhận GCNTN, bảng điểm và  hồ sơ HSSV tại phòng GV&CTSV)

STT HỌ TÊN LỚP HỌC PHÍ NỢ GHI CHÚ
1.  Trần Ngọc  Hà D06HTTT 1.550.000   Chưa TN
2.  Trần Trọng  Nghĩa nt       1.550.000  Đã có QĐTN
3.  Lê Quang  Phúc nt 350.000 Chưa TN
4.  Nguyễn Huy  Tiến nt 1.550.000 Chưa TN
5.  Trần Thị Ngọc  Anh D06QTKD 725.000 Đã có QĐTN
6.  Chu Lan  Chi nt 1.450.000 Đã có QĐTN
7.  Đinh Thị Hà  Giang nt 1.450.000 Đã có QĐTN
8.  Bùi Lê Huy  Hằng nt 1.450.000 Đã có QĐTN
9.  Nguyễn Văn  Hoạt nt 5.350.000 Đã có QĐTN
10.  Đàm Thanh  Toàn nt 1.450.000 Đã có QĐTN
11.  Đào Chí  Trung nt 1.800.000 Chưa TN
12.  Nguyễn Văn  Tuân nt 1.450.000 Chưa TN
13.  Đặng Thanh  Thuỳ nt 900.000 Chưa TN
14.  Nguyễn Văn  Cường D06VT1       1.550.000  Đã có QĐTN
15.  Ngô Doãn  Đồng nt 1.550.000  Đã có QĐTN
16.  Nguyễn Trí  Đức nt 1.550.000  Đã có QĐTN
17.  Lê Trường  Giang nt 1.550.000  Đã có QĐTN
18.  Đàm Minh  Hữu nt 1.550.000  Đã có QĐTN
19.  Hoàng Đình  Hưng nt 1.550.000   Chưa TN
20.  Trần Huy  Hoàng nt 1.550.000  Đã có QĐTN
21.  Nguyễn Văn  Linh nt 1.550.000  Đã có QĐTN
22.  Lý Thị Ngọc  Linh nt 1.550.000  Đã có QĐTN
23.  Nguyễn Văn  Minh nt 775.000  Đã có QĐTN
24.  Lương Ngọc  Quyết nt 1.550.000  Chưa TN
25.  Vũ Tá  Trí nt       1.550.000  Đã có QĐTN
26.  Nguyễn Thị Hồng  Doanh D06VT2 1.550.000  Đã có QĐTN
27.  Nguyễn Văn  Hùng nt 1.550.000  Đã có QĐTN
28.  Vũ Văn  Hùng nt 1.800.000  Chưa TN
29.  Hoàng Quốc  Huy nt 1.550.000  Đã có QĐTN
30.  Vũ Bá  Linh nt       1.550.000  Đã có QĐTN
31.  Dương Thị  Luyến nt 1.550.000  Đã có QĐTN
32.  Nguyễn Trọng  Thái nt 1.550.000  Đã có QĐTN
33.  Hoàng Thu  Hà C07HTTT 2.560.000  Đã có QĐTN
34.  Nguyễn Thị  Thuỳ C07HTTT 1.060.000  Đã có QĐTN

 (Sinh viên liên hệ phòng KTTC để đối soát nợ, nộp học phí và lấy và xuất trình xác nhận của phòng KTTC trước khi nhận GCNTN, bảng điểm và  hồ sơ HSSV tại phòng GV&CTSV).

                                                                                                    

DANH SÁCH KHOÁ D2006 NỢ TÀI LIỆU THƯ VIỆN

LỚP VIỄN THÔNG 2 (D06VT2)

 1. Vũ Văn Cường
 2. Bùi Công Danh
 3. Lê Tiến Dũng
 4. Trương Việt Hùng
 5. Nguyễn Văn Hùng
 6. Đào Đức Long
 7. Trần Hợp Long
 8. Nguyễn Văn Nam
 9. Mai Thanh Sơn
 10. Giáp Văn Sơn
 11. đặng Văn Tân
 12. Nguyễn Trọng Thái
 13. Lê Phú Toại
 14. Đỗ Xuân Trào
 15. Lục Thái Trung
 16. Nguyễn Văn Việt
 17. Quách Văn Tuyên
 18. Trần Viết Trung
 19. Vũ Văn Hùng
 20. Đỗ Mạnh Đức
 21. Nguyễn Duy Tùng

LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH (D06QT)

 1. Vũ Thị Kim Anh
 2. Lê Ngọc Anh
 3. Đỗ Thanh Bình
 4. Trương Thanh Bình
 5. Phạm Thành Công
 6. Đỗ Văn Cảnh
 7. Bùi Văn Dương
 8. Bùi Tiến Dũng
 9. Hoàng Mạnh Dũng
 10. Nguyễn Thu Hằng
 11. Nguyễn Thị Thu Hà
 12. NguyễnThu Hiền
 13. Vũ Việt Hưng
 14. Nguyễn ngọc Hoàn
 15. Đỗ Thị Thanh Huyền
 16. Vũ Văn Khánh
 17. Đào Thị Nhuận
 18. Lê Thị Thu Quyên
 19. Nguyễn Minh Thành
 20. Trần Phương Thảo
 21. Nguyễn Quốc Tùng
 22. Nguyễn Tấn Trung
 23. Đào Chí trung
 24. Keo ma ni vong Phut tha ly
LỚP VIỄN THÔNG 1 (D06VT1)

 1. Trần Văn Bốn
 2. Trịnh Hồng Diệu
 3. Nguyễn Anh Đức
 4. Nguyễn Đăng Khuê
 5. Trương việt Linh
 6. Lý Thị Ngọc Linh
 7. Nguyễn Duy Thành
 8. Đỗ Tất Tú
 9. Chin đa phone Phômma
 10. Phom Pan Ya un Mương
 11. Nguyễn Văn Cường
 12. Vũ Tá Trí

LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (D06CN)

 1. Dương Đình An
 2. Đỗ Việt Anh
 3. Vũ Văn Biên
 4. Vũ Kim Cương
 5. Đỗ Viết Dũng
 6. Lê Văn Đạt
 7. Lê Văn Đức
 8. Nguyễn Hoàng Giang
 9. Trương đình Hải
 10. Nguyễn Thị Hồng
 11. Trần Hoàng Hưng
 12. Dương Thu Huyền
 13. Đinh Trọng Long
 14. Ninh Thị Nga
 15. Nguyễn Trọng Nguyên
 16. Bùi Thị Kiều Nhung
 17. Đậu Hoàng Phương
 18. Vũ Thị Phượng
 19. Lê Quang Phúc
 20. Nguyễn Anh Tuấn
 21. Nguyễn Minh Tuấn
 22. Sit thi đêt Bun ma chăn
 23. Khouane theva Pholsena
 24. Dao viêng Vila phan
 25. Tula Phăn Tha vông
 26. Nguyễn Mạnh Hùng
 27. Nguyễn Đình Cường
 28. Nguyễn Thị Trang

 

22/2/2011