Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi các lớp học lại tháng 5/2010

Thông báo mời lĩnh tiền chính sách, trợ cấp xã hội kỳ 2 năm:’09-’10.
28/06/2010
Kế hoạch năm học 2010-2011 (tại Cơ sở Hà đông)
16/07/2010
Show all
Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi các lớp học lại tháng 5/2010
Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo việc phân bố danh sách sinh viên vào các phòng thi theo lịch thi lần 1 hệ chính quy các lớp học lại tháng 5 năm 2009 – 2010 như file kèm

Trân trọng.

12/7/2010