Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các lớp, các khóa
10/03/2010
Thông báo về việc phát bằng Tốt nghiệp Đại học hệ HCKT khóa ’07-’09 và hệ Vừa làm vừa học khoa ’04-’09
15/03/2010
Show all
Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước
Ngày 11/3/2010, phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi:

1- Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp khóa 2009 (File kèm)

    Danh sách thi lại (File zip kèm), update: 12/3/2010.

2- Lịch thi lại của một số sinh viên từ các khóa trước, cập nhật ngày 18/3 (File kèm)

3- Lịch thi của các lớp học lại đợt 1 năm 2009-2010. (như file ở mục 2 trên)

4- Bổ sung lịch thi lại môn Thực tập cơ sở của các lớp D07VT.(như file ở mục 2 trên)

Phòng GV&CTSV đề nghị BCS lớp phối hợp phổ biến; những có tên trong danh sách trên chủ động ôn thi, xin phép giảng viên (nếu trùng giờ học) để đi thi theo đúng lịch và đạt kết quả tốt.

Trân trọng.