Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ)

Lịch thi lại lần 3 các lớp TCD05
15/04/2010
Thông báo về việc cấp GCNTN tạm thời, Bảng điểm cá nhân lớp C06TCQT
15/04/2010
Show all
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2009-2010 (CSHĐ)
(15/04/2010), Phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi (lần 1) học kỳ 2 năm học 2009-2010 như sau:

– Thời gian bắt đầu: 28/4/2010,

– Thời gian kết thúc: 30/6/2010.

Chi tiết xem File kèm (File xls).

(04/05/2010), phòng GV&CTSV cập nhật Lịch thi học kỳ 2 (bổ sung Lịch thi môn Giáo dục quốc phòng). Chi tiết xem, tải file đính kèm.

Trân trọng.