Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Phân nhánh đầu vào và đăng ký học học phần tiếng Anh khóa 2019
28/11/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2018-2019 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
04/12/2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019. Cụ thể như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 2. Sinh viên hệ cao đẳng nghề, khóa 2016 – 2019 và các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi, thi lại tốt nghiệp.
 3. Sinh viên hệ đại học chính quy đào tạo theo niên chế, thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử truyền thông; Kế toán; Marketing; Truyền thông Đa phương tiện và Quản trị kinh doanh.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp làm đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) và nộp cho phòng Giáo vụ tại Trung tâm Giao dịch một cửa trong khoảng thời gian từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 12/12/2019.

 1. MÔN THI
 2. 1. Hệ đại học chính quy: Thi môn Cơ sở ngành, Chuyên môn và Chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 hoặc Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 2).
 3. Hệ cao đẳng nghề thi các môn: Lý thuyết, Chính trị và Thực hành.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

 1. Thời gian thi:

1.1. 15h00’ ngày 20/12/2019: Sinh viên tập trung học tập quy chế thi và làm thủ tục dự thi tại Hội trường 1 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

1.2. Ngày 21/12/2019:

 1. a) Sáng: Hệ đại học chính quy thi môn Cơ sở ngành. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Lý thuyết.
 2. b) Chiều: Hệ đại học chính quy thi môn Chuyên môn. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Chính trị.

1.3. Ngày 22/12/2019:

 1. a) Sáng: Hệ đại học chính quy thi môn Chính trị. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Thực hành.
 2. b) Chiều: Hệ Cao đẳng nghề thi môn Thực hành.
 3. Địa điểm thi: Tại Giảng đường A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông.

Trân trọng thông báo ./.

Tải về: Mẫu đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp