Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 6 năm 2014)

Thông báo: Kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 và lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2014-2015
16/05/2014
Thông báo V/v: Sơ kết học kỳ 2 năm học 2013-2014
19/05/2014
Show all

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

(Tháng 6 năm 2014)

           

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông trong tháng 6 năm 2014 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010-2014 ngành Kế toán: 40 SV.

2. Sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 2011-2014 ngành CNTT, VT, Kế toán và QTKD: 300 SV.

3. Sinh viên hệ Đại học VLVH khóa 2009-2014 (Đợt 2) ngành CNTT, VT và QTKD:  86 SV.

4. Thi lại tốt nghiệp:

4.1. Hệ CĐ, ĐH chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp: Dự kiến 200 sinh viên.

4.2. Hệ Liên thông cao đẳng, đại học chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp: Dự kiến 100 sinh viên.

3.3.  Hệ Đại học VLVH các khóa trước thi lại tốt nghiệp: Dự kiến 60 sinh viên.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện và nộp về Phòng Giáo vụ (qua Trung tâm Giao dịch một cửa) trong khoảng thời gian từ ngày 16/5/2014 đến hết ngày 30/5/2014.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi:

1.1. Ngày 13/6/2014: 15h00, sinh viên tập trung làm thủ tục và học tập quy chế thi tại Hội trường Nhà A2.

1.2. Ngày 14/6/2014:

– Sáng: Thi môn cơ sở.

– Chiều: Thi môn chuyên ngành.

1.3. Ngày 15/6/2014:

– Sáng: Thi môn Chính trị                                                                 – Chiều: Dự phòng.

2. Địa điểm thi: Giảng đường A2 và A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông. Riêng sinh viên học tại Hưng Yên thi tại Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên.

III. MÔN THI

1. Hệ cao đẳng chính quy khóa 2011-2014: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 & 2).

2. Hệ Đại học VLVH khóa 2009-2014 (Đợt 2): Thi môn cơ sở và chuyên môn.

3.  Hệ CĐ, ĐH chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 & 2).

4. Hệ Liên thông cao đẳng, đại học chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Kinh tế chính trị và Triết học).

5.  Hệ Đại học VLVH các khóa trước thi lại tốt nghiệp: Thi môn cơ sở và chuyên môn.

Trân trọng thông báo ./.