Kế hoạch thi các lớp L11CQ đợt 1 (Kỳ 2); L11CQ đợt 2 (Kỳ 1) ; L10CQ đợt 2 (Kỳ 3) (Có hiệu chỉnh cập nhật 27/04/2012)

Thông báo: Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp Liên thông chính quy khóa 2010 Đợt 1
17/04/2012
Thông báo: Thu học phí các lớp hệ liên thông CĐ- ĐH khóa 2010 đợt 2; khóa 2011 đợt 1, đợt 2 (lần cuối)
20/04/2012
Show all
Kế hoạch thi các lớp L11CQ đợt 1 (Kỳ 2); L11CQ đợt 2 (Kỳ 1) ; L10CQ đợt 2 (Kỳ 3) (Có hiệu chỉnh cập nhật 27/04/2012)
Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi các lớp liên thông chính quy L11CQ và L10CQ cụ thể như sau:

Cập nhật 27/04/2012 (có hiệu chỉnh thời gian thi ca 5 từ 18h00 đến 20h00):

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 L11CQ đợt 1 (File kèm)

Kế hoạch lần 1 học kỳ 1 L11CQ đợt 2 (File kèm)

Kế hoạch lần 1 học kỳ 3 L10CQ đợt 2 (File kèm)

——————————————————————————————–
Cập nhật 19/04/2012:

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 L11CQ đợt 1 (File kèm)

Kế hoạch lần 1 học kỳ 1 L11CQ đợt 2 (File kèm)

Kế hoạch lần 1 học kỳ 3 L10CQ đợt 2 (File kèm)

Đề nghị BCS lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.

Trân trọng ./.