Danh sách sinh viên tốt nghiệp các lớp, các khóa

Thông báo bổ sung TKB của các lớp D07DT1, D07DT2 (từ 29/3/2010).
09/03/2010
Lịch thi: thi lại kỳ 1 khóa 2009 (kèm danh sách), thi các lớp học lại, thi lại từ các kỳ trước
11/03/2010
Show all

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp các lớp, các khóa như sau (việc cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm, bằng tốt nghiệp và hoàn trả hồ sơ HSSV được thực hiện theo thông báo riêng):

– Các lớp đại học VLVH khóa 2004-2009 (TCD04VT, TCD04QTKD)

– Các lớp hoàn chỉnh kiến thức đại học khóa 2007-2009 (HCD07)

– Các lớp đại học văn bằng 2 khóa 2006 (B206) và 1 số sinh viên trả nợ

– Các lớp đại học hệ chính quy khóa 2005 (D05)

– Lớp cao đẳng VLVH khóa 2006 (C06QTKD) đang làm thủ tục tốt nghiệp

– Lớp đại học bằng 2 khóa 2007 ngành CNTT và QTKD (B207) đang làm thủ tục tốt nghiệp

– … ./.

10/3/2010