Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2008-2009 (Cơ sở Hà Đông)

Danh sách khen thưởng năm học 2008-2009 (Cơ sở Hà Đông)
06/10/2009
Danh sách sinh viên các lớp CĐ/ĐH chính quy khóa 2009 học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )
11/10/2009
Show all

Ngày 29/9/2009, Giám đốc Học viện đã ký quyết định số 742/QĐ-GV&CTSV về việc cấp học bổng cho 345 sinh viên theo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2008-2009.

Danh sách sinh viên, mức học bổng như sau (xem file kèm)

p/s: Việc lĩnh học bổng và khen thưởng cá nhân, khen thưởng tập thể xin liên hệ Phòng KTTC (từ thứ 5 (08/10/2009))

Read more: http://www.svptit.org/showthread.php?t=11696#ixzz0T5KYOn0l