15/10/2009

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên (15/10/2009 )

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên Ngày 18/09/2009, Giám đốc Học viện Công […]
11/10/2009

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006) (11/10/2009 )

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006) – Quy chế này quy định đào tạo […]
27/09/2009

Quy đinh về mẫu bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện. (27/9/2009 )

Quy đinh về mẫu bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện. Ngày 21/9/2009, căn cứ các quy chế, quy định hiện hành, Giám […]
10/02/2005

Quy định quy định về tổ chức đào tạo tiếng anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông (10/2/2015 )

Quy định quy định về tổ chức đào tạo tiếng anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại học viện công nghệ […]