17/05/2012

Chương trình đào tạo tiếng Anh Toeic (17/5/2012 )

Chương trình đào tạo tiếng Anh Toeic TOEIC là viết tắt của Test Of English International Communication : là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế […]
17/05/2012

Chương trình đào tạo: Tin học văn phòng quốc tế eOffice (17/5/2012 )

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Tin học văn phòng quốc tế eOffice” (DÀNH CHO SINH VIÊN) Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) thuộc […]
17/05/2012

Chương trình đào tạo: Chuyên viên lập trình JSP Struts – JAVA (17/5/2012 )

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “Chuyên viên lập trình JSP Struts – JAVA” (DÀNH CHO SINH VIÊN) Chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế (ITC) […]