10/05/2022

Thông báo: Ban hành Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo Ban hành Kế hoạch thi […]
08/12/2020

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2020-2021; Căn cứ kết quả […]
26/12/2018

Thông báo: Lịch thi các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp học lại lớp riêng học kỳ 1 năm học 2018-2019, phòng Giáo […]
06/09/2014

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2013-2014 Ngày 08/09/2014 Cập nhật thay đổi lịch thi và lịch thi […]
13/05/2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo: + Điều chỉnh lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ […]
03/10/2012

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013 Ngày 08/11/2012 Phòng Giáo vụ & […]
13/09/2012

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2 – Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 2 […]
14/08/2012

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012) Ngày 24/8/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông […]
17/07/2012

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy Phòng Giáo vụ và […]
03/07/2012

Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012 Phòng Giáo vụ & Công tác […]