26/11/2020

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp sinh viên khóa 16,17,18,19

Ngày 11/1/2021: Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi điều chỉnh môn – Matlab và ứng dụng (thi trên phòng máy). –  Chuyên đề […]
24/08/2020

Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ Thông báo Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020, cụ thể: 1. Đối tượng: Sinh viên các khóa đăng ký […]
20/03/2019

Kế hoạch thi phụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ Kế hoạch đào tạo; Căn cứ Kết quả thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 TT Khảo thí […]
13/05/2013

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp khóa 09/10/11 (cơ sở Hà Đông). Cập nhật lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học cơ sở 2 (Lớp C11VT1-3 và C11KT2)

20/05/2013 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo: + Điều chỉnh lịch thi môn Tin học quản lý (lớp C11QT1-2) và Tin học […]
08/06/2011

Danh sách sinh viên thi cải thiện điểm, cập nhật ngày 8-6-2011

Danh sách sinh viên thi cải thiện điểm, cập nhật ngày 8-6-2011  – Ngày 8-6-2011, TT KT & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên […]
07/03/2011

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09 Ngày 07 – 03 – […]
18/07/2010

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010 TT Khảo thí & Đảm […]
12/07/2010

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi các lớp học lại tháng 5/2010

Phân bố danh sách sinh viên tại các phòng thi theo lịch thi các lớp học lại tháng 5/2010 Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông […]