26/06/2012

Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) (26/6/2012 )

Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) Phòng Giáo vụ […]
08/06/2012

Thông báo: Bố trí học lại đối với các sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH (8/6/2012 )

Thông báo: Bố trí học lại đối với các sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH      Ngày 07/06/2012, Phòng GV&CTSV nhận được […]
05/06/2012

Thông báo: Thời khóa biểu và danh sách các lớp học hè năm học 2011-2012 (Cập nhật Danh sách 02/07/2012)

Căn cứ Kế hoạch tổ chức học lại các lớp chính quy năm 2011-2012 của Học viện (số: 116/GV&CTSV ngày 01/03/2012); Trên cơ sở đăng […]
16/04/2012

Thông báo: Tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2011-2012 (kỳ hè năm 2012)

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm học 2011-2012 của Học viện (kế hoạch số 116/KH-GV&CTSV ngày 01/03/2012), phòng GV&CTSV thông báo kế […]
15/03/2012

Thông báo: Lịch học và danh sách sinh viên học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm 2012 của Học viện; Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học lại, Phòng GV&CTSV […]
29/04/2011

Thông báo lịch, TKB các lớp học lại trong học kỳ phụ (hè năm 2011) (update: 10/6/2011)

(10/6/2011), Phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch số 484/KH-GV&CTSV, ngày 10/6/2011 của Học viện về kế hoạch, TKB các lớp học lại hè năm 2011 […]
23/01/2011

Thông báo TKB các lớp học lại đợt từ 21/02 đến 03/6/2011

(18/02/2011), phòng GV&CTSV thông báo TKB của 19 lớp học lại (lớp riêng) từ 21/02/2011 —————————————————– Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm […]
31/08/2010

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2

Danh sách SV các lớp học lại hè năm học 2010 thi lần 2  –Ngày 31/8/2010 Trung Tâm Khảo Thí & Đảm bảo chất lượng […]
18/06/2010

Lịch học, danh sách sinh viên học hè năm 2010 ( nhật ngày 14/7/2010)

——— Thông tin cập nhật ngày 23/6/2010 —————- 1/ Môn Nguyên Lý Mác-Lênin 2 bắt đầu học từ ngày 12/7/2010 (lịch cũ từ ngày 06/7/2010) […]
07/05/2010

Kế hoạch học lại trong hè năm học 2009-2010

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch tổ chức học lại tại Cơ sở đào tạo Hà đông (kế hoạch số: 1283/KH-GV&CTSV, […]